اربعین عراق را آباد خواهد کرد ؛ تحلیل ابعاد مغفول اربعین

عراق پر است از آخرين مدل هاي اتوموبيل روز دنيا. معمولا اولين مواجهه ما با اين پديده سوالي است جالب: اين ماشين و اين زندگي؟! دوج سواري در بيغوله !

6175956-9263-l
دوج تاکسی

هنر و معماري

سوال را كه كمي پيرايش و آرايش مي كني مي شود: چگونه مردمي كه تويوتا و بنز مي رانند و شورلت را تاكسي كرده اند، تحول معماري ندارند؟ لباس جديد ندارند؟ اگر پول و سرمايه هست چرا پيشرفت هنري، عمراني يا زيرساختي كمرنگ است؟
پاسخ يك كلمه است: “امنيت” كه تشريحش مي شود: “پايداري”. پيشرفت خصوصا در لايه هنري صرفا به سرمايه نياز ندارد. وقتي امنيت پايدار نباشد شايد بتواني زندگي كني اما سخت است بتواني هنرمند باشي. مي توان پول داشت و خرج كرد اما سخت است بتوان برنامه ريخت. با سيگار برگ، فورد سواري مي كني اما هنر و معماري بعيد است.

Iraq Police 4 ford
ماشین های فورد آمریکایی ارتش عراق

  سياسي

اين شرايط غريب حاصل وضعيت عجيب عراق است. كشوري ميراث دار صدام كه هديه دموكراسي را از بوش به زور اشغال نظامي دريافت كرده است. تبلور اين هديه شايد همين ماشين هاي عظيم الجثه آمريكايي فورد پليس است. همراه ما مي گويد زمان آمريكايي ها وضعيت بهتر هم بوده است: ماشين هاي عالي تر. اما زندگي مردم چيز ديگري مي گويد. بچه هايي كه خاك بازي مي كنند و خانه هاي ساخته از بلوك سيماني. اين مردم تويوتا سوار فقيرند.

اگر هديه دموكراسي براي فرهنگشان ناامني پايدار بوده است، براي مردمشان تنوع بيشتري رو كرده است: جي ام سي، نيسان، تويوتا، فورد، دوج، شورلت، هيوندايي و كيا. اصل انتخاب آزاد هم البته برقرار است. و ديش هاي ماهواره و اينترنت فراگير. باشد كه اين مردم رستگار شوند.
مشهور است كه بوش براي نفت به عراق حمله كرد اما انچه بدون پرده پوشي رخ داد برون سپاري امورعراق از تهيه محتواي كتب درسي تا تامين امنيت به شركت هاي خصوصي آمريكايي بود. حتي تهيه راهبرد و نظارت اجرا هم به موسسات امريكا سپرده شد. به بازار آزاد آمريكا خوش آمديد. به اين دليل است كه لباس هاي پليس عراق هم جلوه آمريكايي و انگليسي دارد! ایضا اضافه کنید ترورهای هدفمند نخبگان و دانشمندان عراقی.

youtube-saudi-arabia-2014-04-25-05
تفریح جوانان عربستان

فرهنگي

در ورودي كوت پسري ایرانی از ماشين دوج فيلم ميگرفت و قيمت مي پرسيد. دوج زرد در ميان خرابه هاي كوت مثل نگيني مي درخشيد. همه ما متفق القول بوديم كه اين ماشين جايش اينجا نيست، در كنار سرويس بهداشتي هايي كه حتی شلنگ هم ندارد. اما واقعيت آن است كه تلقي ما از فقر اشتباه است. تصور ما از ثروت تهيه ماشين هاي روز است، اما تجربه عراق ثابت مي كند صرف داشتن بنز نشاني از ثروت یک ملت نيست. حتي اگر خانه مناسب و سطح زندگي مرفه را هم به عراق اضافه كنيم، اتفاق بزرگي نمي افتد. نهايتا مي شود كويت و عربستان. ديدگاه فرهنگي ما كه فقر را با درجه رفاه بسنيجيم اشتباه است. عرب مرفه عربستان فقير است، چرا كه مصرف كننده بهترين محصولات غرب و شرق است. نفت دارد و فقير است. پول دارد و فقير است.

39821142-taknaz-ir
پراید آشنا و غریب

توليد ملي

مقايسه از لحظات اول خروج شروع مي شود، با تماشاي صف هيونداها شدت مي گيرد و با ظهور اولين پرايد به اوج مي رسد. پرايد آشنا و غريب، البته بايد مايه افتخار باشد اما در مقايسه با رقبا بيشتر مايه تاسف است. اگر جنبه منفي ضعف مديريت خودروسازان را كنار بگذاريم، جنبه مثبتش توان صادرات ما به كشوري دوست و همسايه است. عراق بازار بزرگ و تشنه ايست كه تهيه نيازهايش از كشور مجاور سودي دوسويه دارد. گسترش رابطه اقتصادي و فرهنگي ايران و عراق در هر دو كشور امنيتي پايدار مي زايد كه بزرگترين توليد ملي است.

918802_orig1
اربعین عراق را آباد خواهد کرد

اربعين

راهپيمايي اربعين گام عملي بزرگي در مسير آبادي عراق است با نمايش دو صفت قناعت و مهمان نوازي كه  ثروت حقيقي اين مردم است. اربعين عراق را آباد خواهد كرد. اربعین عراق را امن خواهد کرد. اربعین تاثیرات فرهنگی دو طرفه خواهد داشت، حتی اگر این تاثیر با تجهیز سرویس های بهداشتی شروع شود. ایرانی ای که هشت سال نام عراق را به عنوان مهاجم شنیده است امروز میزبانی گرم و علاقه مردم مظلوم عراق را می بیند و چه علاقه ای! حتی اگر یک درصد از زوار ایرانی دستی در تولید و تجارت داشته باشند ده ها هزار فرصت تجاری پیش می آورد. اربعین عراق را آباد می کند.