اهميت فاطمه بودن ؛ در رثای ماه تاریکی ها و نیاز مبرم ما

پارسا احمدی نوشت: مرگ پشت در خانه است. اينجا سوريه است و فرياد الله اكبر قاتلت را مي شنوي. او آماده بيرون كشيدن قلب تو و دريدن خانواده توست همراه پرچمي با نشان لا اله الا الله. اينجا بحرين است و نگهبانان مسلمان حكومت اسلامي آمده اند پدر مسلمانت را براي شكنجه ببرند. اينجا پاكستان است يا عراق و هم وطنت براي رضاي خدا تو را در آغوش كشيده و تو كمربند انتحاري اش را احساس مي كني. اينجا مصر است و نه تنها مقابلت كه پشت سرت و سمت راست و چپت را مسلماناني گرفته كه همگي تو را انكار ميكنند. اينجا ايران بود و تو در ميان گرد و غبار و گاز اشك آور مراقب شيعيان روبرو بودي.

مسلمان کشی اسلامی؟

پشت درب خانه، كف بازداشتگاه، ميان ميدان قاهره، وسط خيابان وليعصر آرزو ميكني اي كاش هميشه جنگ بدر بود. پيامبري داشتي و ابولهبي. جبرئيلي و شيطاني. نه جایی مانند اين نهروان. جبهه مقابل را ببين: جاي مهرهايشان پیداست. صوت قرآنشان دل رباست، و چه نماز شب هايي. اين طرف هم همان نماز ها و احتياط ها و ترك اولي ها. حق داشت آن اعرابي كه در صفين از علي عليه السلام پرسيد :”حق با كيست؟”چرا که شمر نيز آن سر مقدس را به كسي سپرد تا نماز عصرش قضا نشود.

اما دوران بدر تمام شده و نماز جماعت در هر دو جبهه برقرار است. خبر بدتر آنكه نه پيغمبري هست و نه امامي آشکار. اينجاست که تمام وجودت چشم مي شود و همه جا را دنبال نشانه اي جارو مي كني. اما چه سود؟

در میان طوفان ها به چه کسی پناه ببریم؟

فاطمه بودن اهميتش را بين دودها نشان مي دهد. پشت درب هاي بسته و ميان راه هاي باز. بين حلقوم هاي خفقان و چشم هاي حيران. وقتي علي بودن يعني گذشتن. وقتي امام بودن یعنی روزه سكوت. در دوره مرگ تشخيص . در دوران اقتدار ابهام و انكار. فاطمه نه نبی است و نه امام. او يك نشانه است، ملاك است، راه نماست.و چه درخشان و چه رسا. آنجا که همه زبان ها لالی زودرس گرفته اند، فریاد می کشد و آنجا که همه مدعیان زائر می طلبد گم نام است. . چه بسا یک معنای « خداوند به خشم فاطمه ، خشمگین و به خشنودی او ، خشنود می گردد» همین باشد. فاطمه ماه تاریکی هاست، کما این که ملاک های دیگری مانند عمار و اباذر و سلمان ستارگان اویند.

نیاز به او را پشت در خانه، کف بازداشتگاه، میان میدان التحریر و هفت تیر احساس می کنی. اهمیت فاطمه بودن را هنگام نبودنش بیشتر احساس می کنی.

نویسنده مهمان
می اندیشم میزبان نویسندگان متنوع و دیدگاه های گوناگون است. دیدگاه هایی ارزش مند و حتی متضاد از جهات مختلف موضوعی پایگاه. (می اندیشم تنها بازتاب دهنده است و مسئولیت نوشته های مهمانان بر عهده نویسندگان است.)