بلندی های جولان ؛ مجریان صدا و سیما و مسئله حرمت آنتن

(این نوشته ناظر به تمام مجریان نیست و بیشتر به رویکرد اشتباه مدیریت می پردازد)

آقاي زاهدي كيست كه امروز به تلويزيون دعوت شد؟ عموي تهيه كننده برنامه ويتامين ٣. مدتي پيش هم همسر ايشان و مدتي پيش تر هم پسرشان را آورده بودند. روز مادر امسال برنامه خانواده مادران مجريان خانم را دعوت كرده بود و چندسال پيش هم مادر يكي از مجريان آقا را سرزده آوردند. مجريان مختلف درباره تخصصي ترين مسايل اظهار نظر مي فرمايند، از تجربيات خويش مي گويند و از وضعيت تأهلشان. “من” را به كرات استفاده مي كنند. و امثال اين مثال ها

وقتي كه ما بچه تر بوديم با همان بچگيمان متوجه مي شديم كه مجريان تلويزيون خيلي حساب شده حرف مي زنند و گويي كسي مراقب ايشان است. لغات را جويده مي گويند و هر كسي را در تلوزيون نمي آورند. شنيده بوديم اگر تبليغ كنند جريمه مي شوند و اگر تپق بزنند هم ايضا.

برنامه ویتامین 3 از شبکه سه

امروز اما تلوزيون جولان گاه مجريان است. مجريان مختلف، جوان و نوجوان كه بعضا هنوز نمي توانند خودشان را كنترل كنند. مدام از لغات انگليسي استفاده مي كنند و علاوه بر توصيفات متعدد از شخصيت خود و توانايي هايشان مهمانان را دست مي اندازند و مسخره مي كنند. البته درجات هريك از منفاوت است. بعضي خودشان را لوس مي كنند و بعضي ديگر گويي به مهماني آمده اند. چه چيزي گم شده؟ دو چيز:

١- “تعريف برنامه”

وقتي تهيه كننده برنامه عمو و زن و بچه اش را مياورد جلوي دوربين هفتاد ميليوني تنها نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه او اختيار تام دارد. اين صحنه مال اوست و هر طور بخواهد جولان مي دهد. وقتي مجريان برنامه هاي مختلف رفتارهاي اشتباه خود را اصلاح نمي كنند چه نتيجه اي ميگيريم غير از آن كه آنها بازخواست نمي شوند. برنامه و صحنه در اختيار مجري و تهيه كننده است و ناظر يا تعريفي براي برنامه در كار نيست.

٢- “حرمت آنتن”

اين عبارت دو بخشي كه نيمي عربي و نيمي غربي است معنايي به شدت ايراني دارد. ادب و احترام و تربيت ايراني در كنار تاكيدات مكرر ديني بر موضوع حق الناس، اهميت اين موضوع را چند برابر كرده است. آنتن حرمت دارد. وقت مردم و نگاه مخاطب حق الناس است. وقتي مجري شروع مي كند از خصوصيات يا حالات شخصي خودش ميگويد معناي حرمت آنتن را نمي فهمد. حق الناس تنها در معامله بروز نميابد. وقتي مجري خانم با ادا و اطوار ريختن ها و قهقهه ها و تكرار كلمات انگليسي، مثلا برنامه اجرا مي كند بايد متوجه باشد بسياري از دختران روستايي و شهري او را مي بينند. فهميدن “حرمت انتن” از واجبات رسانه است.

در نتيجه صحنه اي كه در پرمخاطب ترين و بي رقيب ترين رسانه ايران “تعريف برنامه” ندارد و برنامه سازانش “حرمت آنتن” و وقت مخاطب را نمي دانند، ميدان جولان اشخاص خواهد بود. و نه تنها به ضرر بيننده و فرهنگ خواهد بود بلكه به ضرر خود مجريان و … خواهد بود. مجري خودشيفته ي ناآگاهي كه هفتاد ميليون مخاطب دارد كمترين مرضي كه مي گيرد توهم است. در اين باره مثال هاي مختلفي وجود دارد.

دومين اشكالي كه گريبان مجريان و تهيه كنندگان را مي گيرد حذف ناگهاني است. واضح است كه هر كسي دچار خطا مي شود. وقتي امروز ناگهان مجري اي را مي آوريم و صحنه را در اختيارش مي گذاريم و حتي مادرش را هم دعوت مي كنيم و او به بيان نظرات مشعشع خود مي پردازد و كسي هم جلودارش نيست، ناگهان اظهار نظري شخصي مقابل هفتاد ميليون نفر ارائه مي كند كه اشتباه است. مانند فرزاد حسني كه چه شد؟ حذف شد و ميدان را در اختيار ديگري قرار دادند تا او نظراتش را ارائه كند.

چاره كار چيست؟ همان ضرب المثل قديمي: احترام امام زاده به متولي آن است. اگر مدير رسانه احترام مخاطب و رسانه اش را نگه ندارد همين است كه هست. به اميد آن كه مديران محترم به جاي باج دادن به افراد به مخاطب اهميت دهند هرچند باعث رنجش برنامه سازان شود. باور كنيم در اين صورت است كه مخاطبمان بيشتر و برنامه سازان حرفه اي تر خواهند شد. و اين امكان پذير است.