بی وطن ؛ انگلستان تا چه حد تحت نفوذ و کنترل فراماسونر هاست؟

No votes yet.
Please wait...

المپيك امسال پيامهاي خيلي مهمي دارد. چيزي كه از مراسم افتتاحيه هم پيدا بود كيفيت نه چندان بالاي مراسم بود كه دلايل خودش را دارد اما همانطور كه مي دانيم مشخص ترين جلوه اين المپيك حضور جدي و مهم فراماسونرهاست. اين حضور تابلو و عيان كه نيازي به رمزگشايي و … ندارد چند سوال اساسي را مطرح مي كند
انگلستان تا چه حد تحت نفوذ و كنترل فراماسونر هاست؟
انگلستان ملكه دارد،نخست وزير دارد، مجلس سنا و مجلس عوام دارد، سازمان اطلاعات دارد، اما مهمترين رويداد ملي اين كشور در دهه های اخیر را فراماسونرها طراحي و اجرا مي كنند و از برملا شدن ان هم هيچ هراسي ندارند. چرا که پس از انتقادات به لوگوی مراسم آن را جوان پسند و … خواندند و هیچ تغییری ندادند، بلکه  عروسك هاي المپيك كه به منظور جذابيت و زيبايي كاربرد دارند در اين دوره بسيار زشت و ترسناك طراحي شده اند. يا ورزشگاه مراسم به هيچ وجه در شان يك رويداد بين المللي نيست و هرم های بزرگ و متعدد بسیار زشت آن از دور هم پیداست .حتی کنار استادیم هم یک برج بی قواره و بی تناسب هم ساخته اند (ملهم از برج بابل). چرا؟ به نظر شما چرا همه این کارها را برخلاف نظر دیگران و حتی شهروندان انجام می دهدند و هیچ کس جلو دار آنها نیست؟ نه ملکه و نه نخست وزیر و نه سازمان اطلاعات و …

سوال اينجاست: چه اندازه از ساختار حكومت انگليس فراماسونريست؟

وفاداری
اما نکته دوم که در مراسم افتتاحیه مشهود تر است. همان طور که ذکر شد يكي از مهم ترين دلايل افت كيفيت مراسم همين تبليغات فراماسونريست. چرا که این گروه براحتی از امکانات المپیک برای تبلیغات خود سوء استفاده می کنند. نکته مهم همین جاست: آیا شما می توانید بگویید این مراسم کجاییست؟ می توانیم بگوییم انگلیسی؟ راحت تر بگویم : این مجموعه فراماسونری انقدر بی اخلاق هستند که حتی به وطن خود هم اعتقادی ندارند. مراسم افتتاحیه که بخشی از آن بیان تاریخ بود ، تاریخ فراماسونری بود تا تاریخ انگلیس. البته که فراماسونری بخشی از تاریخ انگلستان است و انگلستان هم بخشی از تاریخ فراماسونری اما مراسم باید انگلیسی باشد تا فراماسونری. مراسم ملی المپیک در کشور انگلستان را براحتی برای منافع گروه کوچک خودشان خرج می کنند و گویی ملیتی ندارند. صفت بی وطن برازنده این گروه است.

پایگاه های دیگر با این برچسب ها

    No votes yet.
    Please wait...