تجلیل؟ ؛ حجم انبوه تجلیل از خبرنگار در روز خبرنگار بی عدالتی رسانه ای نیست؟

No votes yet.
Please wait...

17 مرداد که روز خبرنگار است کافیست تلویزیون و رادیو را روشن کنید. کافیست روزنامه بخرید. مجله بخرید. کافیست اینترنت را نگاه کنید: احترام به مقام خبرنگار. اهمیت جایگاه خبرنگار. سختی کار خبرنگار ، مشکلات خبرنگاران،مسئولیت خبرنگاران، جلسه خبرنگاران با رئیس جمهور و وام مسکن خبرنگاران و …

ولی مگر خبرنگار چقدر مهم است؟ چه اندازه در جامعه امروز ما تاثیر دارد و ندارد؟ آیا روز خبر نگار مهم تر است یا روز پزشک؟ آیا روز خبرنگار مهم تر است یا روز هوای پاک؟ یا روز درختکاری؟ روز معمار؟ روز پرستار؟ روز انرژی هسته ای؟ روز هنر متعهد؟ و … برای این سوال سه جواب داریم.

اول: روز خبرنگار از همه مهمتر است. چرا که خبرنگاری یکی از مهم ترین شغل های جامعه است. چرا که چشم و گوش و زبان رسانه ها هستند. و یکی از مهم ترین عوامل موثر در اندیشه عمومی هستند. اما آیا پزشک مهم نیست؟ پرستار مهم نیست؟ هنرمندان مهم تر نیستند؟ دانشمندان مهم تر نیستند؟

دوم : همه در یک سطح هستند. اگر تصور کنیم که همه مشاغل مانند اعضای بدن در یک مجموعه کار می کنند. اما آیا امکان دارد که همه اعضای بدن از یک جایگاه برخوردار باشند؟

سوم : روز های بسیار مهم تر دیگری از روز خبرنگار داریم. هرچند ممکن است خبرنگاران ناراحت شوند اما این یک واقعیت است که خبرنگاری با همه اهمیتش از بسیاری جایگاه های دیگر اجتماعی مهم تر نیست.

حال سوال ما این است که چرا هر انسانی که با رسانه ای سر و کار دارد باید بفهمد که 17 مرداد ، روز خبرنگار، رسیده  و خبرنگار خیلی مهم است. اما همان ها نیازی ندارند که بدانند روز هنر متعهد چقدر مهم است؟ یا روز درختکاری؟ یا روز هوای پاک؟ و یا حتی روز جمهوری اسلامی؟ آیا این یک سوء استفاده رسانه ای نیست و متهم اصلی این امر خبرنگاران نیستند؟ چرا که وقتی رسانه دست خودشان است و روز خبرنگار می رسد، روز خودشان بزرگتر جلوه داده می شود. فقط کافیست تعداد گزارش های روز خبرنگار را با تعداد گزارش های روز پزشک مقایسه کنید.

اما ای کاش تعداد بیشتری  از همین گزارش ها هم به این می پرداخت که (باوجودی که عوامل دیگری هم دخیل  اند) اگر خبرنگار زبان مردم است، چرا این همه مشکلات مردم بیان نمی شود؟ اگر چشم و گوش مردم است چرا بعضا مطالب دلخواه خودشان را پی گیری می کنند؟ چرا بعضا این اندازه سطحی نگر و خاطره نویسند؟

آیا این عدالت رسانه ایست؟

پایگاه های دیگر با این برچسب ها

    No votes yet.
    Please wait...