حمله کدها ؛ داده نمایی درباره مهم ترین حمله اینترنتی به ایران

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

این داده نماتوسط شرکت امنیتی وراکد و با نگاهی جانبدارانه درباره جنگ سایبری علیه ایران تهیه شده است و پیش فرض آن غیر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران است. در نتیجه انتشار این کرم ها در فضای وب توجیه شده است. در ضمن نوعی قدرت نمایی و اغراق در اطلاعات مشاهده می شود. به عنوان مثال موفقیت چشم گیر و زودهنگام ایران در پاکسازی و نابودی کل پروژه استاکس نت تنها در عبارتی کوتاه ذکر شده و در عوض تاکیدات بسیاری بر قدرت کرم شده است!!! با این حال توجه به چند نکته در این باره اهمیت دارد:
– امروز در محیط سایبر جنگ های تمام عیاری در جر یان است وایران در این نبرد کارنامه واقعا قابل توجهی دارد.
– از هرگونه فعالیتی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران چشم پوشی نمی شود.
– محیط اینترنت به هیچ وجه دارای امنیت نیست.
– باید از ابزارهای مختلف برای توجیه و توضیح اقدامات مثبت و هم چنین آگاهی دهی به عموم استفاده شود.
– …

(برگردان توسط می اندیشم)

داده نمای جنگ سایبری علیه ایران

با کیفیت بهتر

داده نمای اصلی شرکت وراکد

داده نمای جنگ سایبری تهیه شده توسط وراکد

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...