عطشِ آتش عشق

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

پارسا احمدی نوشت: ” تاوان” ذكر مقدس تعهد است. “زخم” نتيجه طبيعي فرياد است. “درد” بروز استقلال است. همه اينها را امتحان نيز مي گويند اما “محن” شايسته تر است. مشهورست كه حضرت علي “عليه السلام” به ميثم تمارش خبر كشته شدنش را داده بود. يعني به دار آويختنش را و زبان بريدنش را! درخت نخلي كه دارش مي شد را هم نشانش داده بود. ميثم خرما فروش از آن پس باز هم درخت را آب مي داد و خرماهايش را مي فروخت.

آخر این چه اخلاقی است که یارانت را مژده مرگهای دردناک بدهی! این چه روش جذبی است؟!! همین اخلاق را به حسینش نیز ارث داده بود، آنی که شب آخر همراهان را خبر مرگ فردا داد و به راحتی آنان را فراری داد!

تنها خدا مي داند چند بار از نخل بالا رفته بود و چند بار به بالا رفتن فكر كرده بود! تمرين بالا رفتن از نخل براي امثال ميثم واجب است. هنگامي كه بار آخرِ نخل ميثم شد، باز همو بود كه از نخل ارتزاق مي كرد و ارتزاق مي داد. عجب دنياي وارونه اي. اما واقعيت اين بود كه ميثم را علي”عليه السلام” سالها پيش چيده بود. مشخص نيست كه علي”عليه السلام” با كدام يك از يارانش از اين مكالمات داشته اند؟ اما چه اشكال دارد تصور كنيم به حجربن عدي فرموده باشند:” نه تنها تو و همراهانت توسط يكي از پست ترين افراد در شام كشته مي شوي بلكه نوادگانش جسدت را بعد از هزار و چهارصد سال بيرون خواهند كشيد و …!!!” و يا به ديگري بگويد “مقبره ات را هم اتش خواهند زد!!”
آخر اين چه اخلاقي است كه يارانت را مژده مرگهاي دردناك بدهي! اين چه روش جذبي است؟!! همين اخلاق را به حسينش نيز ارث داده بود، آني كه شب آخر همراهان را خبر مرگ فردا داد و به راحتي آنان را فراري داد! چه بسا كه اگر نمي گفت تعداد همراهان تغييراتي در تاريخ مي داد و شايد هم خير. اما مهم آن است كه او يار مي خواست نه همراه. شنيده ايم كه بعد از رفتن همراهان جايگاه بهشتي ياران را نشان داد. ولي همان خبر تكه تكه شدن بشارتي بود كه ياران را سرحال آورد!!! احتمالا جايگاه بهشتي تنها براي رفع شبهه افراد باشد كه دوستي آن ور آب هم ادامه دارد.

اين چه ياراني اند كه از اين اخبار لذت مي برند؟ آري سوختن، شرح عشق است. و اين قاعده از در خانه علي باب شد.

نبش قبر حجر بن عدی
اين چه ياراني اند كه از اين اخبار لذت مي برند؟ آري سوختن، شرح عشق است. و اين قاعده از در خانه علي باب شد. و آتش عشق چه ديرپاست. دهه و صده ها و هزاره ها رقمي نيستند. فاطمه سلام الله عليها بهترين استاد مدرسه عشق است. با مدرك سوختن در پايان. وقتي چشمان ميثم تصوير به دارآويخته و زبان بريده خويش را مي بيند چه مي شود؟ دلش نمي لرزد؟ بعيد است چرا كه شاگردان اين مدرسه ترس را بدرقه كرده اند. مادر براي آنها ميراث هاي ديگري نيز باقي گذاشت.

ما شهروندان كوفه از نخل ميثم-دار چه مي بينيم؟ پرچمي آويخته كه جهت نجف را قبله رفته. مزار زينب سلام الله عليها نيز پژواك گريه ايست در شام. آن سوتر دختركي ايستاده گوشه تاريخ منتظر پدر يا عمو. همانگونه كه مقام ابراهيم در كعبه هنوز نماز مي خواند. و سنگ شيطان هنوز هم در پي فريب ابراهيم سنگ مي خورد. و حجر بن عدي هنوز “سنگ محك” دشمنان است. همان طور كه امروز هم مدفن زهرا مايه امتحان و پرچم هدايت است.سوختن، سنگ محك شدن و چراغ راه گشتن فدكي است باقي مانده از فاطمه سلام الله عليها.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...