ساعت خونی غزه ؛ خون های امروز ، تقاص فردا

خون هایی که بر زمین می ریزند، بر زمین نمی مانند. خون اصولا در زمین نمی گنجد، ظرف خون زمان است. تنها زمان می تواند خون را درک کند. البته به سختی.

در واقع زمان تنها کاری که می کند، آن است که با تمام قوایش خون ها را جمع می کند. سپس تا آن جا که می شود صبر می کند. ظرفش که پر شد، آسمان را نگه می دارد، کمی مکث می کند و سپس همه چیز را تغییر می دهد، حتی خودش را!

اسرائیل از هرچیزی که فرار کند، ایالات متحده هر قطع نامه ای را که وتو کند، اروپا هر اندازه دستانش را بشوید و بان کی مون هر چه با فشار بیشتری چشمانش را بفشارد، خون ها را نمی توانند پاک کنند. ظرف زمان خونی است و لبریز!

(طرح از عرش دیس به سفارش می اندیشم)

برای نمایش در ابعاد بزرگتر تصویر را انتخاب نمایید:

ghaza2-small

 

در ابعاد قابل چاپ: