حمام اسید ؛ خاطرات تکان دهنده از روزهای دشوار یک جانباز شیمیایی

حاج حسن جوانمرد جانباز روزهای سخت  جنگ و پس از آن داستان زیبای زندگی اش را میگوید.

در شبی که اتفاقش هدیه ایست به بشریت، هدیه ای ارزشمند ودردناک را بشنوید. خاطراتی از صندوقچه درد که در شبی رویایی گشوده شد و گفت آنچه دیده بود. امشب مقارن همان شب است و سالروز تولد غربت. این تصویر نامه را در تنهایی و همراهی با گوش دل بشنوید. به شدت ارزش دانلود دارد.

صوت: