معرفی پایگاه: آمریکایی به پا خیز

در ادامه معرفی پایگاه های جالب و مفید پس از پایگاه جالب پول، سیاست این هفته به معرفی پایگاهی بسیار آموزنده می پردازیم:

پایگاه اینترنتی نابرابری

FireShot Screen Capture #029 - 'Inequality is personal' - inequality_is_personal

این پایگاه برای

  • طراحان وب و گرافیست ها بسیار جالب خواهد بود. این پایگاه صفخات اینترنتی را به معنای جالبی با پویا نمایی ترکیب نموده است. از این جهت شبیه پایگاه پول، سیاست است اما تفاوت آن در میزان تعاملی بودن آن دو است. صفخات همراه با پویانمایی های زیبایی و بسیار تعاملی قدم به قدم مخاطبان را همراه می کند.

این پایگاه را به طراحان توصیه می کنیم.

FireShot Screen Capture #028 - 'Inequality is real' - inequality_is_real

  • ارائه کنندگان اطلاعات و آمار بسیار جالب خواهد بود. این پایگاه با توضیحاتی آموزنده و تصاویر همه فهم با یک دسته بندی دقیق اطلاعاتی به آموزش افراد جامعه می پردازد. آموزش مفاهیم پیچیده ای مانند تغییرات فاصله درآمدی تخبگان و کارگران در قالب تصاویر متحرکی ساده برای هر کسی قابل فهم است.

این پایگاه را به فعالان آموزشی پژوهشی توصیه می کنیم

FireShot Screen Capture #031 - 'Inequality is expensive' - inequality_is_expensive

  • سیاست دوستان مفید خواهد بود. این پایگاه به هدف آموزش عمومی مردم آمریکا برای اعتراض به اختلاف طبقاتی شدید آمریکاست. این یک پایگاه انتقادی است که رویکرد اصلاح از درون را پیش گرفته است. در صفحه انتهایی پایگاه به ارائه پیشنهاد های مختلفی برای بهبود وضعیت می پردازد.

این پایگاه را به علاقه مندان و فعالان سیاسی اجتماعی توصیه می کنیم.

FireShot Screen Capture #032 - 'Inequality is fixable' - inequality_is_fixable

پایگاه اینترنتی نابرابری