پول کثیف ؛ صادرات سیگار؟

جمهوري اسلامي ايران سيگار صادر مي كند” اين خبري بود كه رييس دخانيات با افتحار هرچه تمام تر اعلام كرد. او اين دستاورد بشري را در سال حماسه اقتصادي يك موفقيت جدي مي داند. سيگار و دخانيات مجموعه اي هستند بسيار پرفايده و بقول رييس: “صنعت دخانيات”. خودماني اش يعني پول دارد.

البته يك ضررهايي نيز دارد. منتها حسن بزرگش آن است تقریباً سودش دربست براي فروشنده و ضرر هايش براي خريدار است.  بد است دلار مي آيد؟ يعني به قول رييس ارزآوري دارد. تقويت ارز ملي بد است؟ ببين دنيا كجاست ما كجاييم؟ تازه دير هم شده!

Smoking-can-cause-several-diseases-2
نگران ضررهايش هم نباش. چه اشكال دارد؟ تا كي آنها جوانان چون دسته گل ما را گير بيندازند و تلكه شان كنند. اين بار ما پولشان را مي گيريم و جوانان نامردشان را هم مي گذاريم سركار. ما قوي مي شويم و آنها ضعيف. بد است؟ اگر دقيق باشي حماسه سياسي است در كنار حماسه اقتصادي!

th5
حالا درست است كه عراق بدبخت و سوريه بيچاره و لبنان تكه پاره و افغانستان خاك آلود و مصر و اردن كه هيچ يك هم مسلمان نيستند، هدف اوليه صادرات ما هستند ولي در قدم هاي بعدي اروپايي ها را بيچاره مي كنيم. اتفاقا ما با كشورهاي هم سايه اشتراكات فرهنگي داريم درنتيجه مي توانيم اشتراكات بي فرهنگي هم داشته باشيم.

ss
صنعت نانو را هم آورده ايم توي لوله سيگار. دانشمندان را گذاشته ايم توي اين كار تا سيگارهايي بهتر بسازيم و بهتر دود شود و خيلي هنر كنيم از هزاران بيماري ناشي از سيگار چندتايي را كمرنگ كنيم. علم يعني همين.
توي مناطق محروم كارخانه سيگار زده ايم و اشتغال زايي ايجاد كرده ايم. جوان آن منطقه محروم اگر ما نبوديم سيگاري نمي شد؟

430170_wURyoE2e