معرفی پایگاه : پول و سیاست

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

در كنار رويكرد نقادانه مي انديشم از اين هفته به معرفي و ارائه پيشنهاد نيز مي پردازيم. معرفي پايگاه هاي اينترنتي، كتاب، فيلم، اثر و …
اين روند را با يك پايگاه اينترنتي شروع مي كنيم. پايگاه اينترنتي “پول، برنده انتخابات” یک پایگاه اینترنتی از نوع تعاملی است که تنها یک صفحه دارد. با پایین رفتن در صفحه اشکال و طرح ها به حرکت درآمده و موضوع را به صورتی دسته بندی شده و جذاب ارائه می کند.

FireShot Screen Capture #024 - 'Money wins Elections' - letsfreecongress_org

این روش جدید چیزی بین پویا نمایی، داده نما(اینفوگرافی) و پایگاه اینترنتی است. ضمن آن که می توانید با حرکت نشانگرتان از آمار دقیق نیز بهره مند شوید. با توجه به حجم کم اشکال و متنی بودن دستورات حجم نهایی نیز کم و سرعت بالا می رود، اما در عین حال از متحرک بودن ماجرا چیزی کم نشده است.

FireShot Screen Capture #023 - 'Money wins Elections' - letsfreecongress_org

اما موضوع: موضوع جذاب این پایگاه قدرت پول در سیاست آمریکاست. این که چگونه قوانین اسلحه، تغذیه و … تصویب می شوند. برای توضیح بیشتر موضوع حتما به این پایگاه تک صفحه ای رجوع نمایید.

FireShot Screen Capture #025 - 'Money wins Elections' - letsfreecongress_org

این پایگاه یک صدای انتقادی از درون آمریکاست و در انتها هم از امید غافل نشده است. مانند شعار “نقد امیدوارانه” می اندیشم، منتها در جامعه آمریکایی! دیدن این پایگاه را به همه افراد توصیه می کنیم.

http://letsfreecongress.org

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...