الگویشان نکنیم؟

نمي دانم شما چقدر از جريان باخبريد، ولي من با اينكه معمولا تلويزيون ميبينم و اخبار رو پيگيري مي كنم تازه بعد از يه هفته فهميدم.شما رو به خدا كي ميتونه داستاني از اين زيبا تر بنويسه؟
يك دانش اموز سني و يك دانشجوي شيعه پس از اينكه متوجه مرد مشكوكي در نماز جمعه مي شوند و مرد فرار مي كند بدون هيچ واهمه اي از مرگ يا بمب و انفجار،بدون هيچ ترسي او را دنبال مي كنند و ناگاه صداي انفجار دوبسيجي را پرواز مي دهد. وحدت حتي در مردن.
دو مرد به جاي ده ها تن فدا مي شوند. دو نيرو. دو خون و یک تفکر.
آه از اين همه غفلت. نه فقط غفلت ما بلكه غفلت رسانه. چرا نبايد از اين دو قهرمان بيشتر از يك بازي پرسپوليس حرف نزنيم؟ چرا نبايد نام “آسوده” و “بَزي” را بيشتر از نكونام نبريم؟ يا مسي و كريس رونالدو. راستي ويندوز هشت هم كه معرفي شد. آيپد ميني هم اومد. اقاي وزير ورزش در دم يكي بيست ميليون پاداش به نفرات تيم ملي داد. بيست ميليون ضرب در حداقل يازده. خب به آخر اخبار رسيديم ولي صبر كنيد يك خبر مانده
دو نفر در يك شهري كه تهران نيست جان يك عده ادم را نجات دادند منتها چون هيچ تكه اي از ايشان نماند نتوانستيم مصاحبه بگيريم و نظرشان را راجع به فوتبال بپرسيم ولي حتما از برنامه هاي رسانه ملي راضي بوده اند. به ادامه برنامه ها توجه كنيد،تيم فوتبال دانش اموزان …

آسوده و بَزی دو قهرمان من هستند.

دو قهرمان فراموش شده با ما معامله نكردند كه از ما پاداش بخواهند. ولي جا ندارد ما به حكم وظيفه نامشان را از بر كنيم.

يا چهره شان را پوستر كنيم.

يا مستندي بسازيم.(نگاه ما به اهل سنت عوض نمی شود؟نگاه اهل سنت به ما عوض نمی شود؟)

يا به جاي قهرمان هاي خيالي در كتاب هاي مدرسه بنويسيمشان.کم از ریزعلی بودند؟

يا فيلم سينمايي آنها را در پاكستان و همه كشورهاي سني يا وهابي نشان دهيم.

يا شعري بگوييم. يا سري به خانواده شان بزنيم. يا فاتحه اي بفرستيم.

يا قصه شان را براي كودكانمان تعريف كنيم.

انيميشن نمي شود؟


يك كلمه:”الگويشان نكنيم؟